გამოსყიდვა

ვალდებულების დაფარვა შესაძლებელია:

1. ALMAL-ის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით, როგორც ინტერნეტ ბანკიდან, ასევე ბანკის ფილიალიდან.

ჩვენი საბანკო ანგარიშები:

საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE44BG0000000669281200

თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE43TB7752136020100001

შპს "მისტერ ლოუნ.ჯი", ს/კ 405166975

2. პირად კაბინეტში აირჩიეთ გადახდა → საბანკო ბარათით გადახდა

3. თიბისი ბანკის ინტერნეტბანკში ჩვენი კომპანიის არჩევით: გადარიცხვები → კომუნალური გადახდა → ახალი გადახდა → მიკროსაფინანსო → ALMAL

4. თიბისი ბანკის TBC Pay -ს სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით

აირჩიეთ "ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო → ALMAL → განვადების დაფარვა, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ დაფარვისთვის საჭირო თანხა

5. საიტზე TBCPAY.GE 

აირჩიეთ "ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო → მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → ALMAL → განვადების დაფარვა, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ დაფარვისთვის საჭირო თანხა

6. საქართველოს ბანკის Express Pay -ს სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით

აირჩიეთ "ონლაინ სესხები და მიკროსაფინანსოები → ALMAL → დაფარვა, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ დაფარვისთვის საჭირო თანხა

 

ტერმინალით დაფარვისას არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!

გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ტერმინალის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად!