ნასყიდობის ფასი

100.00 150.00

გამოსყიდვის და ქირავნობის ვადა 30 დღე

30 დღე30 დღე

გამოსყიდვის და ქირავნობის ფასი  

შეავსე განაცხადი

ჩვენ შევიძენთ თქვენს საკუთრებაში არსებულ მობილურ ტელეფონს გამოსყიდვის უფლებით, რომელიც ქირით სარგებლობაში გადმოგეცემათ განაცხადში არჩეული ვადით. ვადის გასვლის შემდეგ, შესაძლებლობა გექნებათ გამოისყიდოთ ტელეფონი, გააგრძელოთ გამოსყიდვის და ქირავნობის ვადა ან ჩაგვაბაროთ. გაითვალისწინეთ, რომ მობილური ტელეფონის ჩაბარება დაშვებულია მხოლოდ ქარხნული ყუთით.

აირჩიეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნასყიდობის თანხა, გამოსყიდვის და ქირავნობის ვადა, შეავსეთ ნივთის ნასყიდობის და ქირავნობის განაცხადი. გაიარეთ აქტივაცია, მოაწერეთ ხელი ნასყიდობის და ქირავნობის ხელშეკრულებებს, ისევე როგორც თანხმობას მონაცემების დამუშავების თაობაზე მობილურ ტელეფონზე მიღებული კოდის საშუალებით. 

აუცილებელია გაიაროთ იდენტიფიკაცია. ამისათვის, პირადი საბანკო ანგარიშიდან ჩვენს ანგარიშზე გადმორიცხეთ 0.01 ლარი. 0.01 ლარის გადმორიცხვა შეგიძლიათ ინტერნეტ ბანკიდან ან ბანკის ფილიალიდან. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იდენტიფიკაციისთვის 0.01 ლარის გადმორიცხვა დაშვებულია მხოლოდ საქართველოს ბანკიდან და თიბისი ბანკიდან.

დაელოდეთ გადაწყვეტილებას.

დადებითი პასუხის შემთხვევაში ნასყიდობის თანხა გადმოგერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

მოთხოვნები

ჩვენი სერვისით სარგებლობა შეუძლიათ 20-დან 65 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც არ აქვს მიმდინარე ვადაგადაცილებული ვალდებულება

რეკვიზიტები

შ.პ.ს. "მისტერ ლოუნ.ჯი" , ს/კ 405166975

 

საქართველოს ბანკი       

ბანკის კოდი: BAGAGE22       

ანგარიშის ნომერი: GE44BG0000000669281200

 

თიბისი ბანკი       

ბანკის კოდი: TBCBGE22       

ანგარიშის ნომერი: GE43TB7752136020100001

 

სამუშაო საათები: ორშაბათი - პარასკევი 10:00 - 19:00