გადავადება

გადავადება შესაძლებელია:

ყურადღება! გადავადება შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ მოცემული საშუალებებით. გაითვალისწინეთ, გადავადება ჩვენს საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით არ არის შესაძლებელი.

1. თიბისი ბანკის ინტერნეტბანკში ჩვენი კომპანიის არჩევით: გადარიცხვები → კომუნალური გადახდა → ახალი გადახდა → მიკროსაფინანსო → ALMAL

2. თიბისი ბანკის TBC Pay -ს სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით

აირჩიეთ "ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო → ALMAL → განვადების გადასახადის გადავადება, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ გადავადებისთვის საჭირო თანხა

3. თიბისი ბანკის ფილიალებში ოპერატორის დახმარებით

4. საიტზე TBCPAY.GE 

აირჩიეთ "ბანკები, დაზღვევა, მიკროსაფინანსო → მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები → ALMAL → განვადების გადასახადის გადავადება, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ გადავადებისთვის საჭირო თანხა

5. საქართველოს ბანკის Express Pay -ს სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით

აირჩიეთ "ონლაინ სესხები და მიკროსაფინანსოები → ALMAL → გადავადება, მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი და შეიტანეთ გადავადებისთვის საჭირო თანხა

 

ტერმინალით გადავადებისას არ დაგავიწყდეთ ქვითრის მოთხოვნა!

გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ტერმინალის მომსახურების საკომისიოს და თანხა ჩარიცხოთ სრულად!