რეკვიზიტები

შ.პ.ს. "მისტერ ლოუნ.ჯი" , ს/კ 405166975

 

საქართველოს ბანკი       

ბანკის კოდი: BAGAGE22       

ანგარიშის ნომერი: GE44BG0000000669281200

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იდენტიფიკაციისთვის 0.01 ლარის გადმორიცხვა დაშვებულია მხოლოდ საქართველოს ბანკიდან.