რეკვიზიტები

შ.პ.ს. "მისტერ ლოუნ.ჯი" , ს/კ 405166975

 

საქართველოს ბანკი       

ბანკის კოდი: BAGAGE22       

ანგარიშის ნომერი: GE44BG0000000669281200

 

თიბისი ბანკი       

ბანკის კოდი: TBCBGE22       

ანგარიშის ნომერი: GE43TB7752136020100001

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იდენტიფიკაციისთვის 0.01 ლარის გადმორიცხვა დაშვებულია მხოლოდ საქართველოს ბანკიდან და თიბისი ბანკიდან და მხოლოდ პირადი ანგარიშიდან.