თანხა 15000

ვადა 30 დღე

გადასახდელი  

ასაკი შემოიფარგლება 20-დან 65 წლამდე
აღნიშნულ ნომერზე მიიღებთ აქტივაციის კოდს
კოდის ხელახლა გაგზავნა
შეიყვანეთ გამოგზავნილი დადასტურების კოდი, თქვენი მისამართი . თუ თქვენ შეცდომა წერა, ან გაგზავნა არ მოდის რაიმე სხვა მიზეზის გამო, თქვენ შეგიძლიათ და მიუთითოს სხვა მისამართი.
კოდის გასაგებად ტელეფონზე აკრიბეთ *#06#